Kvinner med makt

Vi har relativ stor likestilling i Norge. Men det er ikke rettferdig ennå. Men fra å gå fra å verken ha stemmerett eller lønnet arbeid, så har kvinner i nå en stor andel lederstillinger i næringslivet. Det er til og med flere kvinner enn menn i regjeringen.

15 Nov 2021